As-Sudais : Al-Ghamdi : Ash-Shuraim : Al-Hudhaifi : Al-Juhany : Al-Muaiqly : Al-Afasi : Idrees Abkar


Quran 30 Para Wise Recitation or Complete Quran DownloadSaud Al-Shuraim and Abdur Rehman Al-Sudais -

Abdullah Awad Al-Juhany Mp3 Quran Recitation Download

^

Quran Mp3 Recitation Small size but High Quality mp3 clear sound

  Quran Surat Name Size
 002_AlFatiha.mp3 452K
002_AlBaqara.mp3 57M
003_Aal-e-Imran.mp3 30M
004_AnNisa.mp3 39M
005_AlMaeda.mp3 28M
006_Alanaam.mp3 26M
007_Alaaraf.mp3 33M
008_Alanfaal.mp3 12M
009_AtTawba.mp3 12M
010_Yunus.mp3 15M
011_Hud.mp3 16M
012_Yusuf.mp3 15M
013_ArRad.mp3 7.9M
014_Ibrahim.mp3 6.1M
015_AlHijr.mp3 5.9M
016_AnNahl.mp3 15M
017_AlIsra.mp3 12M
018_AlKahf.mp3 12M
019_Maryam.mp3 8.6M
020_TaaHa.mp3 12M
021_AlAnbiya.mp3 9.9M
022_AlHajj.mp3 12M
023_AlMumenoon.mp3 9.8M
024_AnNoor.mp3 12M
025_AlFurqan.mp3 8.5M
026_AshShura.mp3 12M
027_AnNaml.mp3 10M
028_AlQasas.mp3 13M
029_AlAnkaboot.mp3 9.2M
030_ArRoom.mp3 7.2M
031_Luqman.mp3 4.6M
032_AsSajda.mp3 3.0M
033_AlAhzab.mp3 12M
034_Saba.mp3 7.9M
035_Fatir.mp3 7.6M
036_Yaseen.mp3 6.8M
037_AsSaafat.mp3 8.0M
038_SAad.mp3 6.3M
039_AzZumar.mp3 10M
040_Ghafir.mp3 11M
041_Fussilat.mp3 7.6M
042_AshShura.mp3 7.9M
043_AzZukhraf.mp3 7.6M
044_AdDukhan.mp3 3.2M
045_AlJasia.mp3 4.0M
046_AlAhqaf.mp3 5.5M
047_Muhammad.mp3 5.0M
048_AlFatah.mp3 4.9M
049_AlHujrat.mp3 2.8M
050_QaAf.mp3 3.1M
051_AzZariat.mp3 3.0M
052_AtToor.mp3 2.9M
053_SuratAnNajm.mp3 3.2M
054_AlQamar.mp3 3.3M
055_ArRehman.mp3 3.8M
056_AlWaqia.mp3 3.8M
057_AlHadid.mp3 5.0M
058_AlMujadila.mp3 4.4M
059_AlHashr.mp3 4.3M
060_AlMumtahina.mp3 3.5M
061_AsSaff.mp3 2.3M
062_AlJumua.mp3 1.3M
063_AlMunafiqoon.mp3 1.5M
064_AtTaghabun.mp3 1.9M
065_AtTalaq.mp3 2.5M
066_AtTahrim.mp3 2.2M
067_AlMulk.mp3 2.9M
068_AlQalm.mp3 2.8M
069_AlHaaqqa.mp3 3.1M
070_AlMaarij.mp3 2.4M
071_Nooh.mp3 2.3M
072_AlJinn.mp3 2.4M
073_AlMuzammil.mp3 1.9M
074_AlMudassir.mp3 2.3M
075_AlQiyama.mp3 1.4M
076_AlInsaan.mp3 2.5M
077_AlMursalat.mp3 1.9M
078_AnNaba.mp3 1.8M
079_AnNaziat.mp3 1.7M
080_Abasa.mp3 1.4M
081_AtTakwir.mp3 940K
082_Alinfitar.mp3 774K
083_surah_al_mutaffifin.mp3 1.5M
084_AlInshiqaq.mp3 1.0M
085_AlBurooj.mp3 1.0M
086_AtTariq.mp3 647K
087_Alaala.mp3 862K
088_AlGhashiya.mp3 1.1M
089_AlFatir.mp3 1.4M
090_AlBalad.mp3 833K
091_AshShams.mp3 637K
092_AlLail.mp3 774K
093_AlZuha.mp3 491K
094_AlInshirah.mp3 266K
095_AtTin.mp3 383K
096_AlAlaq.mp3 706K
097_AlQadr.mp3 325K
098_AlBayyina.mp3 1.0M
099_AlZalzala.mp3 422K
100_AlAdiyat.mp3 471K
101_AlQaria.mp3 422K
102_AtTakasur.mp3 393K
103_Alasr.mp3 208K
104_AlHumaza.mp3 373K
105_AlFil.mp3 295K
106_AlQuraish.mp3 246K
107_AlMaun.mp3 305K
108_AlKosar.mp3 149K
109_AlKafiroon.mp3 257K
110_AnNasr.mp3 237K
111_TabBat.mp3 257K
112_AlIkhlas.mp3 159K
113_AlFalaq.mp3 246K
114_AnNas.mp3 295K
 

 

Quran Mp3 Recitation Small size but High Quality mp3 clear sound

As-Sudais : Al-Ghamdi : Ash-Shuraim : Al-Hudhaifi : Al-Juhany : Al-Muaiqly : Al-Afasi : Idrees Abkar


Quran 30 Para Wise Recitation or Complete Quran DownloadSaud Al-Shuraim and Abdur Rehman Al-Sudais -


^

Home : QURAN Mp3 : QURAN VIDEOS : QURAN AUDIOS : ISLAM BOOKS : ISLAM INFO : LECTURES : PICTURES