As-Sudais : Al-Ghamdi : Ash-Shuraim : Al-Hudhaifi : Al-Juhany : Al-Muaiqly : Al-Afasi : Idrees Abkar


Quran 30 Para Wise Recitation or Complete Quran DownloadSaud Al-Shuraim and Abdur Rehman Al-Sudais -

Saud Al-Shuraim Mp3 Quran Download

^

Quran Mp3 Recitation Small size but High Quality mp3 clear sound

  Name Size
001_AlFatiha.mp3 391K
002_AlBaqara.mp3 38M
003_Aal-e-Imran.mp3 27M
004_AnNisa.mp3 30M
005_AlMaeda.mp3 23M
006_Alanaam.mp3 25M
007_Alaaraf.mp3 28M
008_Alanfaal.mp3 10M
009_AtTawba.mp3 21M
010_Yunus.mp3 14M
011_Hud.mp3 15M
012_Yusuf.mp3 14M
013_ArRad.mp3 7.3M
014_Ibrahim.mp3 7.3M
015_AlHijr.mp3 5.5M
016_AnNahl.mp3 15M
017_AlIsra.mp3 12M
018_AlKahf.mp3 12M
019_Maryam.mp3 7.4M
020_TaaHa.mp3 9.8M
021_AlAnbiya.mp3 9.5M
022_AlHajj.mp3 9.5M
023_AlMumenoon.mp3 8.6M
024_AnNoor.mp3 11M
025_AlFurqan.mp3 7.3M
026_AshShura.mp3 11M
027_AnNaml.mp3 9.2M
028_AlQasas.mp3 11M
029_AlAnkaboot.mp3 7.9M
030_ArRoom.mp3 6.3M
031_Luqman.mp3 4.1M
032_AsSajda.mp3 2.9M
033_AlAhzab.mp3 10M
034_Saba.mp3 6.8M
035_Fatir.mp3 6.2M
036_Yaseen.mp3 5.9M
037_AsSaafat.mp3 7.3M
038_SAad.mp3 6.1M
039_AzZumar.mp3 9.4M
040_Ghafir.mp3 9.5M
041_Fussilat.mp3 6.8M
042_AshShura.mp3 6.6M
043_AzZukhraf.mp3 7.2M
044_AdDukhan.mp3 3.3M
045_AlJasia.mp3 3.9M
046_AlAhqaf.mp3 4.9M
047_Muhammad.mp3 4.4M
048_AlFatah.mp3 5.0M
049_AlHujrat.mp3 3.1M
050_QaAf.mp3 3.1M
051_AzZariat.mp3 2.9M
052_AtToor.mp3 2.5M
053_SuratAnNajm.mp3 2.8M
054_AlQamar.mp3 2.8M
055_ArRehman.mp3 3.6M
056_AlWaqia.mp3 3.8M
057_AlHadid.mp3 4.6M
058_AlMujadila.mp3 4.0M
059_AlHashr.mp3 3.4M
060_AlMumtahina.mp3 2.7M
061_AsSaff.mp3 1.7M
062_AlJumua.mp3 1.4M
063_AlMunafiqoon.mp3 1.6M
064_AtTaghabun.mp3 2.0M
065_AtTalaq.mp3 2.4M
066_AtTahrim.mp3 2.2M
067_AlMulk.mp3 2.6M
068_AlQalm.mp3 2.6M
069_AlHaaqqa.mp3 2.6M
070_AlMaarij.mp3 1.9M
071_Nooh.mp3 1.9M
072_AlJinn.mp3 2.2M
073_AlMuzammil.mp3 1.7M
074_AlMudassir.mp3 2.1M
075_AlQiyama.mp3 1.3M
076_AlInsaan.mp3 2.1M
077_AlMursalat.mp3 1.7M
078_AnNaba.mp3 1.7M
079_AnNaziat.mp3 1.6M
080_Abasa.mp3 1.2M
081_AtTakwir.mp3 1.0M
082_Alinfitar.mp3 703K
083_surah_al_mutaffifin.mp3 1.5M
084_AlInshiqaq.mp3 921K
085_AlBurooj.mp3 905K
086_AtTariq.mp3 558K
087_Alaala.mp3 627K
088_AlGhashiya.mp3 751K
089_AlFatir.mp3 1.2M
090_AlBalad.mp3 645K
091_AshShams.mp3 510K
092_AlLail.mp3 612K
093_AlZuha.mp3 382K
094_AlInshirah.mp3 237K
095_AtTin.mp3 335K
096_AlAlaq.mp3 569K
097_AlQadr.mp3 246K
098_AlBayyina.mp3 728K
099_AlZalzala.mp3 368K
100_AlAdiyat.mp3 420K
101_AlQaria.mp3 361K
102_AtTakasur.mp3 304K
103_Alasr.mp3 174K
104_AlHumaza.mp3 334K
105_AlFil.mp3 253K
106_AlQuraish.mp3 212K
107_AlMaun.mp3 278K
108_AlKosar.mp3 138K
109_AlKafiroon.mp3 251K
110_AnNasr.mp3 207K
111_TabBat.mp3 233K
112_AlIkhlas.mp3 143K
113_AlFalaq.mp3 203K
114_AnNas.mp3 253K
 

 

Quran Mp3 Recitation Small size but High Quality mp3 clear sound

As-Sudais : Al-Ghamdi : Ash-Shuraim : Al-Hudhaifi : Al-Juhany : Al-Muaiqly : Al-Afasi : Idrees Abkar


Quran 30 Para Wise Recitation or Complete Quran Download 

^

Home : QURAN Mp3 : QURAN VIDEOS : QURAN AUDIOS : ISLAM BOOKS : ISLAM INFO : LECTURES : PICTURES